SOHBETİN ADI: GENEL TASAVVUF SOHBETİ (ŞEYTANLA NASIL MÜCÂDELE EDİLİR)
TARİHİ: 25. 03. 1999

Ne zaman bir insanda iç ses; Allah’ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses; iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses; Allah’ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah’ın katındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir; o şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız; başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşünceniz zannedersiniz.

Dikkat edin, sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen statü içerisinde Allah’ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun; nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez; ancak şeytanın aklınızı, onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç.

Allahû Tealâ’nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah’ın emirleri cephesinden yaptığı şey; Allah’ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz, kendi sesinizin Allah’ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir, o iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz, “Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim” diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz, zaten şeytanın da üçkâğıtçılığı buradadır. Hem o bunları söyler, sizi fitler hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır.

Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın! O, insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar; o, sizi Allah’ın bir emrine karşı kışkırttıysa ve onu yapmamanızı istiyorsa sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah’ın bir yasağına karşı sizi kışkırttıysa mutlak o yasağı işlemenizi istiyorsa, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur.

Birisine kızdınız.Neden kızdığınızı bir düşünün bakalım.Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş, güzel; ama acaba bunun evvelâsı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı size tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler, böyle bir davranışı hatırlasalar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse “Benim bunda bir kabahatim yok. Evet, ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı.” dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz, ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansanız. Böyle insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor.

Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza. Ve sizi Allah’ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Hâlbuki mücadele edebilirsiniz.

Eğer Allah’tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine yüzde yüz karşı çıkmayı başardınız, siz gâlip gelirsiniz.

Dikkat edin ki iblis, bu sefer de Allah’tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis; bu kâinattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır; ama siz Allah’tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız; ona asla meydanı boş bırakmazsınız, kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz siz olun, iblisin tuzaklarına düşmeyin; bu teknikleri kullanarak.


İmam İskender Ali MİHR

http://www.mihr.com
http://www.mpl.tv.tr
http://www.kuranmeali.org
http://www.kurantefsiri.com


Play ŞEYTANIN TUZAKLARI - İMAM İSKENDER ALİ MİHR Video

Watch ŞEYTANIN TUZAKLARI - İMAM İSKENDER ALİ MİHR Video

Download ŞEYTANIN TUZAKLARI - İMAM İSKENDER ALİ MİHR Video

Share ŞEYTANIN TUZAKLARI - İMAM İSKENDER ALİ MİHR Video